Gebruikersopleiding

Eens de installatie geïnstalleerd is en de oplevering aan de toekomstige bewoners nog even achterwege is, kan u nadien op GeoTherma beroep doen om de gebruikers wegwijs te maken met de bediening van de installatie.

Deze service is via onze Helpdesk ook achteraf nog beschikbaar voor de eigenaar indien er vragen rijzen over het gebruik van zijn installatie.