Leveringen op de werf

Vermits het bij warmtepompen vaak gaat over grotere, zware toestellen, voorzien we leveringen op de werf indien gewenst.

In overleg met onze projectbeheerder kunnen de onderdelen van de installatie gefaseerd en on-time afgeroepen worden.

Bestelling afroep en leveringsvoorwaarden pdf