Landbouw

In de landbouwsector is er enerzijds vaak een grote warmtevraag ten behoeve van stalverwarming of een warm water vraag. Anderzijds is er in stallen tevens een grote warmteproductie en kan er via warmtepompsystemen aan energierecuperatie worden gedaan bv met een koeldeksysteem uit drijfmest. Ook een open grondwatersysteem of de toepassing van onze ecolussen zijn mogelijke bronsystemen voor een warmtepomp.

GeoTherma staat ter beschikking van stallenbouwers en landbouwers voor advies en ontwerp van warmtepompsystemen specifiek voor uw project.