Scoor met uw EPB rapport

Geothermische warmtepompen blinken uit omwille van hun rendement.

In een EPB berekening komt dit uiting in de SPF (Seasonal Performance Factor), een parameter die aangeeft in welke mate de input aan energie wordt vermenigvuldigd en omgezet in bruikbare warmte. SPF waarden van 4.5 tot 5 zijn haalbaar!

Bovendien zullen geothermische warmtepompen steeds voldoende vermogen genereren, waardoor geen bijverwarming vereist is, noch op de koudste momenten van de winter.

Thermia heeft daarom haar ingebouwde elektrische weerstand zowieso beperkt tot 1 kW, waarbij deze enkel nog als back-up dienst doet in geval van calamiteiten.

De combinatie van deze karacteristieken resulteren in een zeer drastische verlaging van het E-peil van uw gebouw.

Vanaf E40 geeft dit aanleiding tot een premie en vermindering van onroerende voorheffing (premies Vlaanderen), hetgeen nog kan oplopen naarmate het E-peil zakt.