Vlaanderen

Particulieren

Renovatie

Premie netbeheerder:
Voorwaarden
Premie van de netbeheerder voor de plaatsing van een warmtepomp in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013 of die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet

Beschrijving
Geothermische warmtepomp 4000 euro; Lucht-water warmtepomp 1500 euro; Hybride lucht-water warmtepomp 800 euro; Lucht-lucht warmtepomp 300 euro – telkens per woning of wooneenheid en telkens max 40% factuur. Eindfactuur vanaf 1/1/2017. Extra voorwaarde vanaf 1/7/2017: aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid. Technische rendementseisen waaraan warmptepomp moet voldoen nog in voorbereiding (via Ministrieel Besluit). Indien u de aanvraag online indient bij uw netbeheerder, dan wordt de premie sneller uitbetaald.

Deze premie kan verdubbelen voor wie een warmtepomp plaatst ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming. (bv. Accumulatoren) in een gebouw dat al voor 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief of wanneer de woning gelegen is in een gebied waar geen aardgasnet ligt.

Voor meer informatie raadpleeg:
www.vlaanderen.be
Infrax warmtepomppremie
Eandis warmtepomppremie

Premie Gemeente:
Deze premie voor de plaatsing van een warmtepomp is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Voor meer informatie raadpleeg de website: www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule
Energielening is een goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende maatregelen

Nieuwbouw

Vermindering onroerende voorheffing
Het E-peil van de woning zal verlagen voor de plaatsing van een warmtepomp.
Hierdoor kan u 5 jaar lang tot 100% korting genieten op de onroerende voorheffing.
Details voor 2017 zijn nog niet volledig gekend

Premie Gemeente:
Deze premie voor de plaatsing van een warmtepomp is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Voor meer informatie raadpleeg de website:
www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Energielening is een goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende maatregelen


Bedrijven

Ecologiepremie Plus
De Vlaamse overheid verleent aan KMO’s en éénmanszaken een premie tot 45% op een forfaitair beschouwde meerkost van bepaalde posten van een warmtepompsysteem.
Onder andere de aanneming van de plaatsing van bodemwarmtewisselaars, de passieve koeling en de warmtepomp zelf komen hiervoor in aanmerking.
De aanvraag van deze premie dient te gebeuren vooraleer de werken starten.

Premie netbeheerder
Voor niet-woongebouw (aangesloten op het distributienet voor 01/01/2014 of bouwaanvraag voor 01/01/2014) is er een premie van uw netbeheerder in functie van het geïnstalleerd elektrische vermogen en de COP, met een maximum tot 60.000,-€.

Verhoogde investeringsaftrek
De Federale overheid voorziet voor het inkomstenjaar 2013 in een verhoogde investeringsaftrek van 14,5% op de investeringen voor een warmtepompsysteem.

Vermindering onroerende voorheffing
Voor niet woongebouwen met een maximum E-70 peil geldt er een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing.
Voor gebouwen – tevens woningen – met een maximum E-40 peil is er een vermindering van 40%.
Deze verminderingen worden automatisch verrekend.