Geolussen

Geolussen


De Geolussen zijn een onderdeel van een bodemenergiesysteem voor geothermische warmtepompen.

Het concept is gebaseerd op de toepassing van gesloten horizontale bodemwarmtewisselaars die in sleuven in de tuin worden ingegraven en waardoor een water-glycolmengsel circuleert. Op die manier is er energieoverdracht van de bodem naar de warmtepomp.

Het in te graven PE leidingsysteem wordt geprefabriceerd en bestaat uit aan elkaar gekoppelde lussen die voor levering op een bobijn worden opgerold. In de sleuven volstaat het eenvoudigweg deze af te rollen en de sleuven terug aan te vullen.

Het concept met de lussen garandeert een langere doorlooptijd per meter sleuf en dus een betere warmteopname van energie uit de bodem, in vergelijking met rechte bodemwarmtewisselaars.

Er zijn 3 afmetingen beschikbaar voor sleuven van respectievelijk 30, 40 en 50m, modulair te koppelen in functie van het totale vereiste vermogen.

Uitgaande van een 2000 draaiuren van de warmtepomp per jaar, kan er op die manier per 10m sleuf ca 1 kW uit de bodem onttrokken worden.

Informatie fiches:
Brochure
Installatiehandleiding
Technische fiche