Grondwater

Dit bodemenergieconcept bestaat uit 2 geboorde putten, een winningput en een retourput. Uit de winningput wordt grondwater onttrokken dat vervolgens naar de warmtepomp wordt geleid. Uit dat water ontrekt de warmtepomp de nodige warmte, waarna het afgekoelde water vervolgens via de retourput tot in dezelfde laag dient te worden teruggestoken.

Wanneer mogelijk?
Het aantal en de diepte ervan is steeds afhankelijk van het vereiste verwarmingsvermogen, de lokale ondergrondgegevens en de mogelijke inplanting in de tuin. Voor de energietoevoer wordt er echter enkel gerekend op bodemenergie. De atmosferische invloeden (zon, regen,…) zijn minder van belang.

Voordelen:
- groot verwarmingsvermogen te onttrekken via slechts 2 boringen (investeringskost relatief laag voor grotere commerciële installaties);
- constante (grond)watertemperatuur gedurende het hele stookseizoen;
- groot en constant koelvermogen beschikbaar in de zomer

Nadeel:
- beperkte toepasbaarheid - vnl de noordelijke regio van Vlaanderen;
- relatief grote investering voor residentiële projecten;
- vergt groter elektrisch pompvermogen en een intensiever onderhoud in vergelijking met captatieconcepten