Verticale captatie

Vergelijkbaar met horizontale captatie, doch in dit geval worden deze gesloten circuits door middel van boringen verticaal in de ondergrond gebracht.

Hoe diep?
Het aantal en de diepte ervan is steeds afhankelijk van het vereiste verwarmingsvermogen, de lokale ondergrondgegevens en de mogelijke inplanting in de tuin. Voor de energietoevoer wordt er echter enkel gerekend op bodemenergie. De atmosferische invloeden (zon, regen,…) zijn minder van belang.

Voordelen:
- minder plaatsbeslag in de tuin;
- groter koelvermogen in de zomer in vergelijking met horizontale captatie;
- minimaal onderhoud

Nadeel:
- hogere investeringskost (tot 2 maal de kost van een vergelijkbaar horizontaal concept)

Verticale boringen voor warmtepomp: