Koeling

Een zeer groot voordeel van een geothermische warmtepomp is de mogelijkheid om een gebouw te gaan koelen met de bodemtemperatuur. Men spreekt dan van passieve koeling of natuurlijke koeling.

De overtollige warmte in het gebouw wordt in dit geval via het vloerverwarmingscircuit, betonkernactivering of ventilo’s afgevoerd naar het bronsysteem.

Niet enkel zal dit het comfort in het gebouw tijdens het zomerseizoen aanzienlijk verhogen, bovendien is hier quasi geen energiekost voor vereist, vermist het enkel gaat om een warmte-uitwisseling tussen het gebouw en de bodem.

In de praktijk vereist dit de uitbreiding van de warmtepomp met een koelmodule - al of niet geïntegreerd in het toestel.