Verwarming

Lage temperatuur verwarming is inherent aan een goed warmtepompconcept.

Hoe lager de geproduceerde watertemperaturen blijven, hoe minder arbeid de warmtepomp moet leveren en hoe hoger het rendement (COP = Coëfficiënt Of Performance) zal blijven. Zowieso is de watertemperatuur gelimiteerd tot 50-55°C, waardoor vloer- en wandverwarming, maar ook ventilo-convectoren een mogelijk afgiftesysteem vormen.

Meer en meer wordt ook betonkernactivering (BKA) toegepast, waarbij een gebouw geklimatiseerd wordt via een buizennet dat ingebed is in betonnen structuurelementen. Radiatoren in bestaande – oudere – woningen zijn vaak uitgesloten omwille van hun hoge vereiste systeemtemperaturen met meer dan 60°C.

Warmtepompen op basis van geothermie of bodemwarmte kunnen volledig autonoom en zonder bijverwarming een gebouw verwarmen.

Met een lucht-water warmtepomp wordt meestal geopteerd voor een bivalente of hybride oplossing, waarbij op momenten met te lage buitenluchttemperaturen, een extra warmtebron wordt ingeschakeld.