Werkingsprincipe

Met een warmtepomp is het mogelijk energie te onttrekken uit de omgeving (bodem, water en lucht) op een relatief lage temperatuur en deze om te zetten naar bruikbare warmte voor verwarming en sanitair warm water.

Op deze manier wordt een groot aandeel van de warmtevraag gedekt door de gratis omgevingsenergie. De elektrische aandrijving van de warmtepomp is uw enige energiekost.

Het rendement van de warmtepomp wordt hierbij vertaald in de COP (Coëfficiënt Of Performance), hetgeen de verhouding is van de geproduceerde warmtepomp op het elektriciteitsverbruik hiervoor.

De COP is rechtstreeks afhankelijk van de brontemperatuur en de afgiftetemperatuur. Hoe groter het temperatuursverschil tussen beide, hoe lager de COP komt te liggen.

Op jaarbasis spreekt men van de SPF (Seasonal Performance Factor), maw de totale geproduceerde warmte over het totaal elektrisch verbruik. De EN14511 is de actuele norm waarbij de COP’s van verschillende toestellen vergeleken worden. Voor geothermische warmtepompen wordt hierbij een brontemperatuur van 0°C (in de bodem) beschouwd, voor lucht-water warmtepomp een buitentemperatuur van 2 of 7°C.

Informatie fiches:
Werkingsprincipe