PRODUCTEN

Boringen voor geothermische warmtepompen

GeoTherma doet niet alleen de voorstudie voor een geothermische warmtepomp, maar doet ook de verticale grondboringen.

GeoTherma ontwerpt en levert bodemenergiesystemen op basis van verticale gesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van geothermische warmtepompen.

In functie van het vereiste vermogen, de jaarlijkse warmtevraag, koellast en de ondergrondgegevens worden het aantal en de diepte van de te boren sondes vastgelegd.

Deze bodemwarmtewisselaars bestaan per boorgat telkens uit een dubbele HDPE U-lus dia 25mm, die parallel en in tichelmann-verband vorstvrij gekoppeld worden met de sondes in de andere boorgaten.

De tussenafstand tussen 2 boringen wordt minimaal op 7m gehouden.

Het boorgat zelf wordt met grind en kleistoppen afgewerkt of met een thermisch graut afgevuld in situaties wanneer er een milieuvergunning vereist is.

Het bodemenergiesysteem wordt tenslotte gespoeld en gevuld met een water – glycolmengsel op basis van monopropyleenglycol, dat zal instaan voor het energietransport van de bodem naar de warmtepomp.

De criteria voor het al of niet verplicht zijn van de milieuvergunningsaanvraag kunnen lokaal zeer sterk afwijken – hetgeen in studiefase steeds wordt bekeken. De vereiste vooringevulde documenten voor de aanvraag kunnen bekomen worden bij GeoTherma.