geotherma logo

Geothermische boringen voor warmtepompen

GeoTherma doet niet alleen de voorstudie voor een geothermische warmtepomp, maar ook de verticale grondboringen. Wil je een putboring prijs op maat? Contacteer ons!
verticale captatie

Geothermische boringen
door GeoTherma

GeoTherma ontwerpt en levert bodemenergiesystemen op basis van verticale gesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van geothermische warmtepompen.

In functie van het vereiste vermogen, de jaarlijkse warmtevraag, koellast en de ondergrondgegevens worden het aantal en de diepte van de te boren sondes vastgelegd.

Deze bodemwarmtewisselaars bestaan per boorgat telkens uit een dubbele HDPE U-lus dia 25mm, die parallel en in tichelmann-verband vorstvrij gekoppeld worden met de sondes in de andere boorgaten.

De tussenafstand tussen 2 boringen wordt minimaal op 7 meter gehouden.

Het boorgat zelf wordt met grind en kleistoppen afgewerkt of met een thermisch graut afgevuld in situaties wanneer er een milieuvergunning vereist is.

Het bodemenergiesysteem wordt tenslotte gespoeld en gevuld met een water-glycolmengsel op basis van monopropyleenglycol, dat zal instaan voor het energietransport van de bodem naar de warmtepomp.

De criteria voor het al of niet verplicht zijn van de milieuvergunningsaanvraag kunnen lokaal zeer sterk afwijken – hetgeen in studiefase steeds wordt bekeken. De vereiste vooringevulde documenten voor de aanvraag kunnen bekomen worden bij GeoTherma.

geothermische boringen warmtepomp
Video afspelen

Veelgestelde vragen
over putboringen voor geothermie

Hoe diep wordt er geboord?

De boordiepte is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de geologie van de ondergrond en het benodigde vermogen. Onze studiedienst maakt telkens de nodige berekeningen om de juiste boordiepte te bepalen.

Hoeveel boorpunten zijn er nodig?

Voor een doorsnee woning zijn er twee à drie geothermische boringen nodig. Afhankelijk van de grootte van de woning, de isolatiegraad en andere factoren moeten we bijkomende boorpunten voorzien.

Hoeveel plaats heb ik nodig?

De minimumafstand tussen twee boringen is 7 meter. Zorg er ook voor dat onze boortoren voldoende plaats heeft om de boorpunten te bereiken.

Hoeveel kost een geothermische boring per meter?

De prijs wordt voornamelijk bepaald door het aantal boorputten en de diepte. Daarnaast is er nog het btw-tarief van 21% voor nieuwbouw en 6% voor renovaties (privéwoningen ouder dan tien jaar). Graag een prijs op maat? Contacteer ons!

Wat zijn de voordelen van warmtepompen met een diepteboring?

Warmtepompen met een verticale captatie hebben het hoogste rendement van alle warmtepompen. Bovendien hebben ze een groot passief koelvermogen. Zo blijft het binnen lekker fris tijdens warme zomerdagen.

Zijn geothermische boringen schadelijk voor het milieu?

Nee, onze grondboringen voor warmtepompen voldoen aan de strenge Belgische milieuwetgevingen.

Kunnen deze boringen in heel Vlaanderen?

Ja, GeoTherma voert warmtepomp boringen uit in Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Belangrijk om te weten is dat de bodemsamenstelling verschilt per locatie. Daarom maken we steeds een voorstudie om de boordiepte te bepalen. Opgelet: in waterwinningsgebied is een milieuvergunning (klasse 2) vereist of kunnen boringen helemaal verboden zijn. Hier zijn Geolussen (horizontale captatie) een goed alternatief.

Selecteer je taal