geotherma logo

Geothermische warmtepompen met horizontale captatie

Bij geothermische warmtepompen met een horizontale captatie plaatsen we een leidingscircuit (geolussen) in de grond, verspreid over een grote oppervlakte. Het is een vorm van ondiepe geothermie.
horizontale captatie

Hoe werkt een
horizontaal captatienet?

De werking van een warmtepomp met horizontaal captatienet is heel eenvoudig. In je tuin worden tal van gesloten circuits ingegraven waarin water met antivries circuleert. Die leidingen onttrekken energie uit de bodem. De warmtepomp gebruikt deze aardwarmte om je woning te verwarmen of sanitair warm water te produceren.

Zon en regen als warmtebron

De onttrokken energie zal enerzijds door atmosferische invloeden (zoninstraling, regenval,…) en anderzijds door de ondergrond worden aangevuld.

bodem warmtepomp met horizontale captatie

Wist je dat…

Geothermische warmtepompen ook kunnen koelen?

Op hete zomerdagen gebruiken deze aardwarmtepompen de koelte in de bodem om de temperatuur in huis te laten dalen. Dit noemt men passieve koeling, omdat de compressor niet wordt gebruikt. Het is dus erg energiezuinig.

Met een geothermische warmtepomp sla je twee vliegen in één klap.

Voordelen van een
horizontale bodemcollector

In je tuin worden tal van gesloten circuits (geolussen), ingegraven. Hierin stroomt water met antivries. Zo ontrekt de warmtepomp energie uit de bodem. Ook atmosferische invloeden (zoninstraling, regenval,…) dienen als warmtebron.

warmtepomp bodem collectoren horizontaal
Video afspelen

Wat doet GeoTherma?

Als groothandel ondersteunt GeoTherma professionele installateurs bij de realisatie van geothermische warmtepompen. Je kan bij ons terecht voor:

Voorstudie van het project (keuze energieconcept, planningen & berekeningen)

Uitwerking van offertes (voor installateur of eindklant) met info over subsidies

Levering en/of deelleveringen van het bestelde installatiemateriaal op de werf

Aanleveren van hydraulische schema's en legplannen voor de vloerverwarming

Uitvoeren van de grondboringen voor een gesloten bronsysteem (verticaal of horizontaal)

Technische ondersteuning tijdens de installatie en hulp bij de opstart van de warmtepomp

Veelgestelde vragen over geothermische warmtepompen met horizontaal captatienet

Doorgaans volstaat voor woningen tot 200 m² verwarmde oppervlakte een beschikbare tuinoppervlakte van ca 250 m² (hetzij 5 x 50 m of 10 x 25 m).

Ja, de grondsoort bepaalt het onttrekkingsvermogens van de bodem. Wij maken steeds een studie tijdens de ontwerpfase om de juiste dimensionering te voorzien.

Een horizontaal captatienet is goedkoper dan een diepteboring. Hier lees je alles over warmtepomp prijzen.

Houd rekening met een max. aanplantdiepte van 50 cm. Plant geen diepwortelende bomen zoals eik, beuk en kastanje. Vermijd bebouwingen op het captatienet (terras, tuinhuis).

Geothermische warmtepompen zijn geschikt voor alle verwarmingsinstallaties, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Systemen op lage temperatuur, zoals vloerverwarming, hebben het hoogste rendement.

Selecteer je taal