geotherma logo

Warmtepomp premies

Denk je eraan om een warmtepomp te installeren? Dan hebben we goed nieuws. De Vlaamse overheid geeft namelijk een premie om deze investering nog interessanter te maken.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle warmtepomp premies in 2024.

Laatste update: 29/05/2024

Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie is de nieuwe eengemaakte premie voor energiebesparende investeringen. Die geldt voor woningen, appartementen en andere gebouwen.
Renovatie

Mijn VerbouwLening

Een voordelige lening tot 60.000 euro, af te betalen op maximaal 25 jaar voor energiebesparende investeringen.
Renovatie

EPC-labelpremie

Als je je woning binnen de 5 jaar grondig renoveert zodat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je hiervoor een premie krijgen.
Renovatie

Korting onroerende voorheffing

Momenteel zijn er geen warmtepomp premies voor nieuwbouw woningen. Je kan wel een vermindering krijgen op de onroerende voorheffing indien het gebouw een voldoende laag E-peil heeft.
Nieuwbouw
Deze premies gelden voor Vlaanderen. Klik hier voor de Brusselse premies.

Mijn VerbouwPremie

Al wie investeert in een bestaande woning,  appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bv. een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie, zoals de installatie van een warmtepomp.

Stap 1: bepaal je inkomenscategorie

Voor welke voordelen je in aanmerking komt, hangt af van je inkomenscategorie. De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen laagste, middelste en hoogste inkomens op basis van het jaarlijks inkomen van je gezin.

Hier vind je een overzicht:

Laagste inkomenscategorie

Je valt onder de laagste inkomenscategorie wanneer je jaarlijkse inkomen lager ligt dan volgende bedragen: 

Alleenstaande

Koppel

Niemand ten laste

≤ 40.730 euro

≤ 57.020 euro

1 Pers. ten laste

≤ 57.020 euro

≤ 61.180 euro

2 Pers. ten laste

≤ 61.180 euro

≤ 65.340 euro

+ Extra pers. ten laste

+ 4.160 euro

+ 4.160 euro

Alleenstaanden
 • Niemand ten laste: ≤ 40.730 euro
 • 1 Pers. ten laste: ≤ 57.020 euro
 • 2 Pers. ten laste: ≤ 61.180 euro
 • + Extra pars. ten laste: + 4.160 euro
Koppels
 • Niemand ten laste: ≤ 57.020 euro
 • 1 Pers. ten laste: ≤ 61.180 euro
 • 2 Pers. ten laste: ≤ 65.340 euro
 • + Extra pars. ten laste: + 4.160 euro

Middelste inkomenscategorie

Je valt onder de middelste inkomenscategorie wanneer je jaarlijkse inkomen tussen volgende bedragen ligt:

Alleenstaande

Koppel

Niemand ten laste

> 40.730 euro en ≤ 51.840 euro

> 57.020 euro en ≤ 74.060 euro

1 Pers. ten laste

> 57.020 euro en ≤ 74.060 euro

> 61.180 euro en ≤ 78.220 euro

2 Pers. ten laste

> 61.180 euro en ≤ 78.220 euro

> 65.340 euro en ≤ 82.380 euro

+ Extra pers. ten laste

+ 4.160 euro

+ 4.160 euro

Alleenstaanden
 • Niemand ten laste: > 40.730 euro en ≤ 51.840 euro
 • 1 Pers. ten laste: > 57.020 euro en ≤ 74.060 euro
 • 2 Pers. ten laste: > 61.180 euro en ≤ 78.220 euro
 • + Extra pars. ten laste: + 4.160 euro
Koppels
 • Niemand ten laste: > 57.020 euro en ≤ 74.060 euro
 • 1 Pers. ten laste: > 61.180 euro en ≤ 78.220 euro
 • 2 Pers. ten laste: > 65.340 euro en ≤ 82.380 euro
 • + Extra pars. ten laste: + 4.160 euro

Hoogste inkomenscategorie

Je valt onder de hoogste inkomenscategorie wanneer je jaarlijkse inkomen hoger ligt dan volgende bedragen:

Alleenstaande

Koppel

Niemand ten laste

> 51.840 euro

> 74.060 euro

1 Pers. ten laste

> 74.060 euro

> 78.220 euro

2 Pers. ten laste

> 78.220 euro

> 82.380 euro

+ Extra pers. ten laste

+ 4.160 euro

+ 4.160 euro

Alleenstaanden
 • Niemand ten laste: > 51.840 euro
 • 1 Pers. ten laste: > 74.060 euro
 • 2 Pers. ten laste: > 78.220 euro
 • + Extra pars. ten laste: + 4.160 euro
Koppels
 • Niemand ten laste: > 74.060 euro
 • 1 Pers. ten laste: > 78.220 euro
 • 2 Pers. ten laste: > 82.380 euro
 • + Extra pars. ten laste: + 4.160 euro

Stap 2: ontdek het premiebedrag

Op basis van de inkomenscategorie vind je krijg je een bepaalde premie. Het bedrag is afhankelijk van het soort warmtepomp dat je installeert. 

 • Lucht-lucht: haalt warmte uit de buitenlucht en brengt deze als warme lucht in de woning binnen.
 • Lucht-water: haalt warmte uit de buitenlucht en geeft deze af aan het water van de centrale verwarming.
 • Hybride: combinatie van lucht-water warmtepomp en gasketel.
 • Geothermisch: haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk energie uit de grond voor de centrale verwarming.

Warmtepomp premies voor laagste inkomens

Basispremie:

Lucht-lucht warmtepomp

€480

Lucht-water warmtepomp

€4.800

Hybride warmtepomp

€3.200

Geothermische warmtepomp

€6.400

Bij een warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet:

Lucht-lucht warmtepomp

€720

Lucht-water warmtepomp

€7.200

Hybride warmtepomp

€4.800

Geothermische warmtepomp

€9.600

Warmtepomp premies voor middelste inkomens

Basispremie:

Lucht-lucht warmtepomp

€300

Lucht-water warmtepomp

€3.000

Hybride warmtepomp

€2.000

Geothermische warmtepomp

€4.000

Bij een warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet:

Lucht-lucht warmtepomp

€600

Lucht-water warmtepomp

€6.000

Hybride warmtepomp

€4.000

Geothermische warmtepomp

€8.000

Warmtepomp premies voor hoogste inkomens

Basispremie:

Lucht-lucht warmtepomp

€300

Lucht-water warmtepomp

€3.000

Hybride warmtepomp

€2.000

Geothermische warmtepomp

€4.000

Bij een warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet:

Lucht-lucht warmtepomp

€600

Lucht-water warmtepomp

€6.000

Hybride warmtepomp

€4.000

Geothermische warmtepomp

€8.000

Voorwaarden

Aan deze warmtepomp premie zijn volgende voorwaarden verbonden:

 • Je kan slechts om de 10 jaar een premie krijgen. Eerdere premies van Fluvius tellen ook mee.
 • De warmtepomp moet dienen voor de verwarming van de woning, eventueel in combinatie met de productie van sanitair warm water.
 • De installatie gebeurde door een Rescert-installateur.
 • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling, tenzij aan volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:
  • De warmtepomp is de enige centrale verwarming in het gebouw
  • Er zijn zonnepanelen aanwezig
  • De eindfactuur van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later
 • Facturen voor de aanvraag mogen 2 jaar oud zijn.
 • Het factuurbedrag moet minstens 1.000 euro
 • De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55 °C.
 • De warmtepomp moet minstens volgende energielabels hebben:
  • Geothermisch: A++ of beter
  • Lucht-lucht: A+ of beter
  • Lucht—water: A+ of beter
  • Hybride: pakketlabel met min. seizoensgebonden energie-efficiëntie (Ns) van 110%

Premie aanvragen

Vraag de premie digitaal aan via het online loket. Een papieren aanvraag is niet mogelijk.

Volgende documenten zijn verplicht toe te voegen:

 • Alle facturen (voorschot, tussentijdse- en eindfactuur)
 • Attest van de aannemer
 • Europees productlabel
 • Omgevingsvergunning (indien het gebouw aangesloten werd op het net na 2014 of als het niet op het net aangesloten is)
 • EPB-aangifte (indien het gebouw aangesloten werd op het net na 2014)
 • Technische fiche van definitieve uitschakeling actieve koeling indien niet aan de voorwaarden voor actieve koeling werd voldaan.

Opgelet: bovenstaande documenten moet je tot 2 jaar na de uitbetaling van de warmtepomp premie bijhouden. Het is mogelijk dat men deze nog opvraagt ter controle.

Mijn VerbouwLening

Sinds 1 september 2022 kan je een Mijn VerbouwLening aanvragen. Deze lening is bedoeld voor de financiering van investeringen die de woonkwaliteit en energieprestaties verbeteren, waaronder de installatie van een warmtepomp.

Overzicht 

Bedrag

Min. 1.250 euro, max. 60.000 euro

Looptijd

Max. 25 jaar

Rentevoet

2,25%

Einde

Aanvragen mogelijk tot eind 2026

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om een Mijn VerbouwLening aan te vragen:

 • Wie eerder een renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt en in aanmerking komt voor een rentesubsidie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening gedurende een periode van 10 jaar.
 • De woning moet vóór 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet.
 • Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.
 • De warmtepomp moet geplaatst worden door een erkend installateur.
 • Het bedrag dat in aanmerking komt is beperkt tot het factuurbedrag van de warmtepomp (tenzij er nog andere investeringen zijn).

Premie aanvragen

Vraag een Mijn VerbouwLening aan via het Energiehuis in je gemeente.

Offertes worden gebruikt om de lening aan te vragen, facturen om de lening uit te betalen. Facturen (voorschot-, tussentijdse en slotfacturen) mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van de lening.

EPC-labelpremie

Heb je een woning of appartement met een slechte energieprestatie? Als je binnen de 5 jaar grondig renoveert en het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je hiervoor een premie krijgen.

Deze premie vraag je aan via Fluvius. Vanaf 1 januari 2025 gebeurt de aanvraag via het loket van Mijn VerbouwPremie.

Overzicht premiebedragen

Onderstaande premiebedragen gelden voor de renovatie van een woning. Voor appartementen gelden andere bedragen. Beschermde afnemers hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Label E of F > A

5.000 euro

Label E of F > B

3.750 euro

Label E of F > C

2.500 euro

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een EPC-labelpremie:

 • Het gaat om een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Dit wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat voor de renovatie, dat niet ouder mag zijn dan van 2019. 
 • Met een label E of F moet je binnen de 5 jaar minstens een label C halen.
 • Je moet de aanvraag na uiterlijk 6 jaar indienen.
 • Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • De EPC-labelpremie is combineerbaar met Mijn Verbouwpremie.

Premie aanvragen

Van zodra je beschikt over een energieprestatiecertificaat (EPC) waaruit blijkt dat je woning slecht scoort (label E of slechter), kan je op fluvius.be de premie aanvragen.

Binnen 5 jaar na datum van het originele energieprestatiecertificaat laat je een nieuw EPC opmaken waaruit blijkt dat je woning minstens label C heeft behaald. De aanvraag tot uitbetaling doe je ook via bovenstaande link. 

PS: Vanaf 1 januari 2025 moet je de EPC-labelpremie aanvragen via het loket van Mijn VerbouwPremie. De premie zal niet langer in 2 stappen moeten aangevraagd worden. Er is geen activatie meer nodig. Het EPC-vóór en na blijft wel verplicht.

Premies in Brussel

Bovenstande warmtepomp premies gelden voor gebouwen gelegen in Vlaanderen. Ook Brussel heeft een aantal subsidies voor warmtepompen via het ‘RENOLUTION’ programma.

RENOLUTION-premie warmtepomp (J4)

Een premie van 4.500 tot 6.500 euro voor wie een warmtepomp installeert. Het bedrag is afhankelijk van je inkomenscategorie en het type warmtepomp.

RENOLUTION-premie warmtepompboiler (J9)

Ook particulieren en professionelen die investeren in een warmtepompboiler hebben mogelijks recht op een premie van de Brusselse overheid. Het bedrag varieert van 1.400 tot 1.600 euro.

Wat je nog moet weten

 • Voor installaties van minder dan 50 kWh moet een RESCert-gecertificeerde installateur de werken uitvoeren.
 • Volgende zaken vallen niet onder de RENOLUTION-premie:
  • warmtepompen om het water van een particulier of niet-collectief zwembad te verwarmen
  • lucht-lucht warmtepompen
 • Laat je een oude mazoutketel of een olie- of steenkoolgestookte kachel verwijderen? Dan kan je in aanmerking komen voor de Bonus beëindiging stookolie en kolen

Vraag je offerte

Overweeg je een warmtepomp? Vraag nu een gratis offerte aan. Aanvragen zijn steeds vrijblijvend, zonder verdere verplichtingen.

Selecteer je taal