geotherma logo

Missie & visie

Visie:
Thermische energie in gebouwen moet geëlektrificeerd worden – met behulp van warmtepompen.

De wetenschap is het erover eens: het welzijn van de wereld ligt in het efficiënt en slim benutten van hernieuwbare energiesystemen en het inzetten op elektrificatie.

Met GeoTherma willen we inzetten op de elektrificatie van thermische energie in zoveel mogelijk sectoren en toepassingen, dit met behulp van warmtepompen.

Er wordt geschat dat 30% van de globale uitstoot terug te brengen is tot het verwarmen, koelen en voorzien van warm water voor woningen en gebouwen en industriële processen. Warmtepompen kunnen deze uitstoot tot een fractie herleiden door thermische energie uit de bodem of lucht te halen. Met een rendement tot 500% hoger dan de beste gasketel bestaat er immers geen efficiëntere manier om te verwarmen, koelen en warm water te voorzien.

Missie:
De transitie naar warmtepompen versnellen door full-service oplossingen aan te bieden aan alle actoren in de keten.

GeoTherma wil een waardevolle partner zijn inzake warmtepompconcepten voor installateurs, architecten, studiebureaus, bouwbedrijven en eindklanten:

  • Voor installateurs, door ze te ondersteunen en te ontzorgen in de overstap naar warmtepompen op vlak van voorbereiding, installatie, opleiding en nazorg.
  • Voor architecten en studiebureaus, door de rol van kenniscentrum op te nemen, een schakel te zijn met de installateur en het bewaken van het totaalplaatje.
  • Voor aannemers en bouwpromotoren, door het aanleveren van de juiste kennis en het bieden van een totaalgarantie van bron tot afgiftesysteem.
  • Voor eindklanten door het linken aan de juiste installateur en het voorbereiden & bewaken van hun project.

Selecteer je taal