Horizontale captatie

In uw tuin worden tal van gesloten circuits, ingegraven, waarin water (met toegevoegd antivries) circuleert tussen de bodem en de warmtepomp. In de warmtepomp wordt er - door haar werking - energie onttrokken aan dit water. Het afgekoelde water-glycolmengsel zal vervolgens terug door de tuin circuleren en opnieuw warmte opnemen.

Zon en regen als warmtebron
De aan de tuin onttrokken energie zal enerzijds door atmosferische invloeden (zoninstraling, regenval,…) en anderzijds door de ondergrond worden aangevuld.

Hoe groot moet mijn tuin zijn?
Doorgaans volstaat voor woningen tot 200m² verwarmde oppervlakte, een beschikbare tuinoppervlakte van ca 250 m² (hetzij 5 x 50m of 10 x 25m) voor de toepassing van een dergelijk systeem.

Wat met beplanting?
Boven het captatienet dient enkel aandacht besteed te worden aan de aanplantdiepte ( max. 50cm diep) en het vermijden van diepwortelende bomen (Eik, Beuk, Kastanje,…Bamboe). Een open grasperk zal het beste de opname van energie bevorderen. Bebouwing (terras, tuinhuis,…) van het captatienet dient te worden vermeden.

Voordelen:
- beste verhouding kostprijs/rendement;
- minimaal onderhoud;
- snelle regeneratie van de bodemtemperatuur in de tussenseizoenen;
- mogelijkheid tot passieve koeling

Nadeel:
- plaatsbeslag in tuin

Met het systeem van de Geolussen beschikt GeoTherma bovendien over een uiterst eenvoudig bronconcept dat snel te plaatsen is en bovendien omwille van haar grote effectieve lengte van de bodemwarmtewisselaar meer energie kan onttrekken per meter ontgraven oppervlakte.

Horizontale captatie: