geotherma logo

Het belang van correct systeemwater in warmtepompen volgens norm VDI 2035

Bij GeoTherma, met onze uitgebreide ervaring in warmtepompsystemen, begrijpen we hoe cruciaal het is om deze warmtepompen optimaal te laten presteren. Een essentieel, maar vaak onderschat aspect van het optimaal functioneren van warmtepompen is het gebruik van correct systeemwater. In deze blogpost bespreken we het belang van correct systeemwater volgens de norm VDI 2035 en hoe dit bijdraagt aan de efficiëntie en levensduur van uw warmtepompinstallatie.

Wat is VDI 2035?
VDI 2035 is een Duitse norm die richtlijnen biedt voor de kwaliteit van systeemwater in verwarmingsinstallaties. Het doel van deze norm is om problemen zoals corrosie en kalkafzetting te voorkomen, die de prestaties van verwarmingssystemen kunnen verminderen en hun levensduur kunnen verkorten. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen installateurs en eindgebruikers ervoor zorgen dat hun verwarmingssystemen, inclusief warmtepompen, betrouwbaar en efficiënt blijven werken. In veel installatiehandleidingen wordt verwezen naar deze Duitse norm, wat een algemene standaard is geworden in de verwarmingsindustrie.

De Rol van Systeemwater in Warmtepompen
Warmtepompen circuleren water door een gesloten systeem om warmte van de buitenlucht, de grond of het grondwater over te brengen naar het verwarmingssysteem van een gebouw. De kwaliteit van dit water is van groot belang voor de efficiëntie en het onderhoud van het systeem. Verontreinigingen zoals kalk, ijzer en andere mineralen kunnen zich ophopen en leiden tot verstoppingen, verminderde warmteoverdracht en uiteindelijk schade aan componenten zoals de warmtewisselaar en de circulatiepomp.

Belangrijke Aspecten van Correct Systeemwater volgens VDI 2035
1. Waterhardheid en Kalkvorming
Kalkvorming is een van de grootste vijanden van verwarmingssystemen. Hard water bevat hoge concentraties calcium- en magnesiumionen, die zich kunnen afzetten als kalk op verwarmingsoppervlakken. Dit vermindert de efficiëntie van de warmteoverdracht en kan leiden tot oververhitting en schade aan de warmtepomp. Volgens VDI 2035 moet het water in het systeem een gecontroleerde hardheid hebben om kalkvorming te minimaliseren.
2. Corrosiebescherming
Corrosie kan ernstige schade veroorzaken aan metalen componenten in een warmtepompsysteem. Dit wordt vaak veroorzaakt door opgeloste gassen zoals zuurstof en kooldioxide in het water. De VDI 2035 norm adviseert het gebruik van specifieke waterbehandelingsmethoden om de aanwezigheid van deze gassen te minimaliseren en zo corrosie te voorkomen.


3. pH-Waarde
De pH-waarde van systeemwater speelt ook een cruciale rol in het voorkomen van corrosie. Te zuur of te alkalisch water kan verschillende metalen in het systeem aantasten. VDI 2035 geeft richtlijnen voor het handhaven van een neutrale tot licht alkalische pH-waarde, wat bijdraagt aan de bescherming van het systeem.


4. Geleidbaarheid van het Water
De geleidbaarheid van het water is een maat voor het vermogen van water om elektrische stroom te geleiden, wat direct gerelateerd is aan de concentratie van opgeloste zouten en mineralen. Een hoge geleidbaarheid wijst op een hoge concentratie aan ionen, wat kan leiden tot versnelde corrosie en kalkafzetting. VDI 2035 geeft specifieke richtlijnen voor de maximale geleidbaarheid van systeemwater om deze risico’s te beperken. Door de geleidbaarheid binnen de aanbevolen grenzen te houden, wordt de kans op schade aan de warmtepomp aanzienlijk verminderd, en blijft het systeem efficiënter werken.

Implementatie van VDI 2035 in Uw Warmtepompinstallatie
Het toepassen van de VDI 2035 richtlijnen begint met een grondige analyse van het systeemwater. Dit omvat het meten van de waterhardheid, de pH-waarde, de geleidbaarheid en het controleren op opgeloste gassen en mineralen. Op basis van deze analyse kunnen specifieke waterbehandelingsmaatregelen worden genomen, zoals het ontharden van het water, het ontgassen van het systeemwater en het aanpassen van de geleidbaarheid.

Daarnaast is regelmatig onderhoud essentieel. Het monitoren van de waterkwaliteit en het periodiek bijstellen van de waterbehandelingsparameters helpt om de installatie in optimale conditie te houden. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de warmtepomp, maar zorgt ook voor een continue, efficiënte werking, wat resulteert in lagere operationele kosten en een hogere betrouwbaarheid.

Conclusie
Het gebruik van correct systeemwater volgens de norm VDI 2035 is van cruciaal belang voor het efficiënt en duurzaam functioneren van warmtepompen. Door aandacht te besteden aan de waterkwaliteit, en regelmatig onderhoud uit te voeren, kunnen installateurs en gebruikers ervoor zorgen dat hun warmtepompsystemen optimaal presteren en een lange levensduur hebben. De voordelen van het volgen van deze norm zijn talrijk:

    • Verbeterde Efficiëntie: Correct systeemwater zorgt voor een optimale warmteoverdracht, waardoor het systeem efficiënter werkt en minder energie verbruikt.
    • Lagere Onderhoudskosten: Door kalkafzetting en corrosie te minimaliseren, worden de onderhouds- en reparatiekosten aanzienlijk verminderd.
    • Langere Levensduur: Een goed onderhouden warmtepomp met schoon systeemwater gaat langer mee, wat de investering op lange termijn rendabeler maakt.
    • Hogere Betrouwbaarheid: Regelmatig onderhoud en goede waterkwaliteit zorgen voor een stabiele werking van het systeem, waardoor onverwachte storingen en uitvaltijd worden verminderd.
    • Milieuvriendelijker: Een efficiënter werkend systeem verbruikt minder energie, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot en een kleinere ecologische voetafdruk.

Heeft u vragen over het implementeren van VDI 2035 in uw warmtepompinstallatie? Neem dan contact met ons op. Onze experts staan klaar om u te helpen met professioneel advies en oplossingen op maat.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal