geotherma logo

Waarom je best een warmteverliesberekening laat uitvoeren

warmteverliesberekening
Hoeveel energie is er nodig om een woning te verwarmen? Om die vraag te beantwoorden, laat je best een warmteverliesberekening uitvoeren.

Wat is een warmteverliesberekening?

Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel warmte er verloren gaat in een gebouw. Dit warmteverlies gebeurt op verschillende manieren, onder andere via muren en koudebruggen.

Het berekenen van warmteverliezen is belangrijk voor de installatie van een warmtepomp. Het zorgt ervoor dat je de juiste warmtepomp aanschaft, die voldoende vermogen heeft om genoeg warmte op te wekken. Een te lage capaciteit schaadt je comfort.

De 4 factoren van een warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening bestaat uit 4 onderdelen:

1. Transmissieverliezen

Transmissieverlies is de warmte die verloren gaat via de scheidingsconstructie. Simpel gezegd, het warmteverlies via vloeren, gevels en daken. Hoe hoger de isolerende werking van deze scheidingsconstructie, hoe minder energie er nodig is om de ruimte te verwarmen.

2. Infiltratieverliezen

Bij infiltratieverliezen kijken we naar luchtstromen door spleten en kieren. Investeer in een goede luchtdichtheid om infiltratieverliezen te beperken.

De luchtdichtheid wordt weergegeven door de QV10 factor. Een hoge QV10 wijst op ongecontroleerde luchtstromen, bijvoorbeeld door isolatiematerialen die niet goed aan elkaar aansluiten of spleten naast raamkaders.

3. Ventilatieverliezen

Isoleren betekent ventileren. Voor een gezond binnenklimaat heb je een ventilatiesysteem nodig. Helaas zorgt dat ook voor warmteverlies.

Om ventilatieverliezen te beperken, kies je best voor een balansventilatie (type D) met warmteterugwinning. Met een ventilatiesysteem type C, dat een natuurlijke toevoer heeft, gaat er meer warmte verloren.

4. Opwarmtoeslag

De opwarmtoeslag is de extra hoeveelheid vermogen die nodig is om een woning binnen een bepaalde tijd op temperatuur te krijgen.

Warmteverliezen voorkomen

Warmteverliezen helemaal vermijden is onmogelijk. Gelukkig zijn er een paar manieren om dit te beperken:

  • Zorg voor een stevige isolatieschil (daken, gevels, buitenschrijnwerk en vloeren) met een goede Rc-waarde.
  • Neem maatregelen om de luchtdichtheid te verbeteren, zoals een luchtdichte folie rond ramen.
  • Installeer een ventilatiesysteem type D met een WTW-unit.
  • Investeer in driedubbele beglazing.

Warmteverliesberekening laten opmaken

In Vlaanderen is het sinds 2021 verplicht om een warmteverliesberekening te laten uitvoeren voor een nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Het maakt deel uit van het E-peil en EPB-verslag.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal