geotherma logo

De warmtepomp met het laagste GWP ter wereld

warmtepomp gwp

Wanneer we over de milieuvriendelijkheid van warmtepompen praten, telt niet enkel het rendement mee. Ook het GWP speelt een rol. Maar wat is dat nu precies?

Wat is de GWP-waarde?

GWP staat voor Global Warming Potential. Het is een maatstaf die het opwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2).

De GWP-waarde geeft dus weer hoe groot het negatief effect van een stof is op de opwarming van de Aarde.

Warmtepomp koudemiddelen

Elke warmtepomp bevat een koudemiddel. Dit koudemiddel onttrekt warmte uit de energiebron (bodem of buitenlucht) en geeft dit af aan het cv-leidingwater. Zonder dit product zou een warmtepomp simpelweg niet werken.

Meestal worden de synthetische koudemiddelen R410A en R32 gebruikt. Die vallen onder de noemer fluorkoolwaterstoffen, ook gekend als F-gassen.

Deze stoffen hebben één groot nadeel; als ze vrijkomen hebben ze een groot negatief effect op de opwarming van de Aarde. Ze houden namelijk veel warmte vast. De GWP-waarde toont de vergelijking met CO2, het bekendste en meest aanwezige broeikasgas:

  • GWP-waarde CO2: 1 (referentiecijfer)
  • GWP-waarde R32: 675
  • GWP-waarde R410A: 2.088

Het F-gas R410A houdt dus meer dan tweeduizend keer zoveel warmte vast als CO2. Zo versnelt de opwarming van onze planeet.

Toegegeven, de kans dat dit koelmiddel ontsnapt uit een warmtepomp is heel klein. Dit risico is er vooral tijdens de montage en demontage. Net daarom is een goed opleiding van installateurs zo belangrijk.

Thermia Calibra Eco heeft het laagste GWP

Wat meteen opvalt bij de nieuwste Thermia warmtepomp is de term ‘Eco’. Die benaming is terecht, want de Calibra Eco is de eerste grondgebonden warmtepomp op de markt met het klimaatvriendelijke koudemiddel R452B en de laagste GWP-waarde.

  • GWP-waarde R452B : 628

Het F-gas R452B staat in elk opzicht voor innovatie. Het is een bijzonder energie- en kostenefficiënt koelmiddel.

Bovendien vraagt de Thermia Calibra Eco dankzij haar unieke design minder koudemiddel dan andere warmtepompen, waardoor het CO2-equivalent heel laag is.

Combineer dit met de hoge SCOP-waarde van 5,96 (bij vloerverwarming van 35 °C volgens EN14825), en je haalt met de Calibra Eco een van de meest milieuvriendelijke warmtepompen in huis.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal