geotherma logo

Update van bouwnormen en premies in 2022

2022 bouwnormen en bouwpremies

De start van een nieuw jaar is doorgaans het moment dat er allerlei nieuwe wetgevingen van kracht gaan. Voor bouwnormen en premies is dat niet anders. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van alle aanpassingen.

Update renovatiepremies

Ook de energiepremies voor energiebesparende investeringen blijven behouden in 2022. De bedragen en voorwaarden voor isolatie, zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers zijn hetzelfde. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door.

Type warmtepompPremieBedrag
Geothermische warmtepompBasispremie€4.000,00
Premie voor klant met uitsluitend nachttarief€4.800,00
Premie warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming/in gebied zonder aardgasnet€8.000,00
Lucht/water warmtepompBasispremie€2.250,00
Premie voor klant met uitsluitend nachttarief€2.700,00
Premie warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming/in gebied zonder aardgasnet€4.500,00
Hybride warmtepompBasispremie€1.500,00
Premie voor klant met uitsluitend nachttarief€1.800,00
Premie warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming/in gebied zonder aardgasnet€3.000,00
Lucht/lucht warmtepompBasispremie€300,00
Premie voor klant met uitsluitend nachttarief€360,00
Premie warmtepomp ter vervanging van elektrische verwarming/in gebied zonder aardgasnet€600,00

Je vindt alle actuele informatie op energiesparen.be.

Strenger S-peil

Het S-peil voor nieuwbouwwoningen wordt verstrengd van S31 naar S28. Het maximale E-peil blijft wel hetzelfde (E30).

Ook de voorwaarden voor een korting op de onroerende voorheffing worden aangepast:

Aanvraag omgevingsvergunning5% korting (gedurende 5 jaar)100% korting (gedurende 5 jaar)
2021Max. E30Max. E20
2022Max. E20Max. E10

Vanaf 2023 is deze korting enkel nog van toepassing bij een (gedeeltelijke) heropbouw. Je krijgt dan gedurende 5 jaar een korting van 50% bij E20 en een korting van 100% bij E10.

Geen stookolieketels meer

In nieuwbouw of ingrijpende energetische renovaties (IER) mag je geen stookolieketel meer plaatsen vanaf 2022. Ja, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Daarnaast is er een verbod op de vervanging van een stookolieketel indien er aardgas beschikbaar is. Uiteraard mag je wel kleine herstellingen uitvoeren aan bestaande toestellen.

Geen aardgas in nieuwe verkavelingen

Vanaf 1 januari 2022 komen er geen aardgasaansluiting meer in nieuwe verkavelingen en appartementsgebouwen van meer dan 15 wooneenheden. In 2021 gold deze regelgeving ook al, maar dan vanaf 25 eenheden.

Lagere premie voor thuisbatterijen

De premie voor de installatie van een thuisbatterij daalt. In 2021 bedraagt die maximaal 1.725 euro of 40% van de factuur. Het premiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

  • 225 euro/kWh voor eerste 4 kWh
  • 187,5 euro/kWh voor 4 tot 6 kWh
  • 150 euro/kWh voor 6 tot 9 kWh

Verder komt er nog een milieubijdrage voor thuisbatterijen van 2,39 euro/kg voor lithium-ion en 1,27 euro/kg voor zoutwaterbatterijen.

Recent EPC bij verkoop

Bij de verkoop van woning of appartement is een EPC nodig dat in 2019 of later werd opgemaakt. Vroeger mocht dat max. 10 jaar oud zijn. Bij een verhuur is de oudere versie wel geldig.

EPC voor gemeenschappelijke delen

In 2022 komt er een EPC voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Vanaf 2022 geldt dit voor 15 eenheden of meer, in 2023 vanaf 5 eenheden en vanaf 2024 ook voor kleinere appartementen.

Renovatieplicht niet-residentiele gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Binnen de 5 jaar moet het gebouw aan vier energiebesparende maatregelen voldoen. Welke dat zijn, lees je hier. Daarnaast legt de Vlaamse overheid een maximaal energielabel op. Afhankelijk van de oppervlakte is er nog een minimumaandeel hernieuwbare energie.

Geen premie meer voor micro-WKK

De premie voor een micro-warmtekrachtkoppeling (ook gekend als brandstofcel) wordt geschrapt indien deze gebruik maakt van een fossiele brandstof.

Grotere korting op registratierechten enige eigen woning

Bij de aankoop van een enige eigen woning betaal je vanaf 2022 slechts 3% registratierechten in plaats van 6%. Voor een ingrijpende energetische renovatie of gedeeltelijke heropbouw is er een verlaagd tarief van 1%.

Opgelet, want de EPB-eisen voor dit soort renovaties worden ook strenger (E60 i.p.v. E70).

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal