geotherma logo

Btw-verlaging op de installatie van warmtepompen

warmtepomp 6 procent btw

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen en de stijgende energieprijzen aan te pakken, heeft de overheid de voorbije maanden zwaar geïnvesteerd. Enerzijds was er al een btw-verlaging op gas en elektriciteit, nu volgt er nog een verlaagd btw-tarief van 6% op de installatie van warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers.

Btw-verlaging op gas en elektriciteit

Begin dit jaar was er al een eerste maatregel om de hoge energiefacturen aan te pakken. Tot 30 september 2022 daalt de btw op aardgas en elektriciteit van 21% naar 6%. Dat is goed nieuws, want zo wordt het gebruik van een warmtepomp nog voordeliger.

Midden september volgt een evaluatie om de btw-verlaging eventueel te verlengen.

Installatie warmtepomp tegen 6% btw

Daarbovenop stimuleert de federale regering de installatie van een warmtepomp door het btw-tarief te verlagen tot 6%. Tot hiertoe kwamen enkel woningen die ouder waren dan 10 jaar in aanmerking. Vanaf 1 april 2022 kunnen zelfs nieuwbouwwoningen profiteren van 6% btw op de installatie van een warmtepomp. Deze maatregel geldt ook voor wie zonnepanelen of een zonneboiler plaatst.

Het verlaagde btw-tarief op warmtepompen geldt tot 31 december 2023.

UPDATE 10/10/2023: het verlaagde btw-tarief van 6% blijft ook in 2024 gelden!

Voorwaarden

  • Men maakt geen onderscheid in het type warmtepomp. Je mag dus zowel een lucht/water warmtepomp als een geothermische warmtepomp plaatsen.
  • Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor bijkomende werkzaamheden, zoals de voorbereiding van de werf (bv. grondboringen, elektriciteitswerken…) en alle onderdelen van de technische installatie (kabels, omvormers, circulatiepompen…).
  • Werken voor de installatie/aanpassing van het afgiftesysteem, zoals vloerverwarming, komen niet in aanmerking.
  • De aankoop of verkoop van zelfbouwpakketten valt niet onder de btw-verlaging.
  • De woning moet hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt worden.
  • De woning moet minder dan 10 jaar voorafgaand aan de eerste factuur in gebruik genomen worden.
  • De installatie moet instaan voor het verwarmen van een woning. De aankoop van een warmtepomp voor een zwembad komt dus niet in aanmerking.

We willen nogmaals benadrukken dat de btw-verlaging op de installatie van een warmtepomp enkel geldt voor particulieren. Dit moet duidelijk vermeld worden op de factuur. Bijvoorbeeld:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf
de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heef
plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van
de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken,
uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt
en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is
voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten
aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting,
interesten en geldboeten”.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal