geotherma logo

Ecologiepremie+ om als onderneming te investeren in warmtepompen

energiepremie+ vlaamse overheid

Je wil als onderneming investeren in geothermie? Dan kan je misschien beroep doen op de ecologiepremie+. Met deze Vlaamse subsidie wordt investeren in groene energie nog interessanter.

Wat is de ecologiepremie+?

De ecologiepremie+ is een financiële tegemoetkoming voor bedrijven die hun productieproces energiezuiniger en milieuvriendelijker maken.

De Vlaamse overheid neemt een gedeelte van de extra investeringskosten (15 tot 55%) voor haar rekening die hiermee gepaard gaan. Het uiteindelijke bedrag van de subsidie is afhankelijk van de aard van de investering, de ecoklasse waartoe een technologie behoort en de grootte van de onderneming.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Investeringen waarvoor een ecologiepremie+ mogelijk zijn werden samengevat in een limitatieve technologieënlijst. Deze lijst is onderverdeeld in 5 categorieën:

  1. Koeling: bijvoorbeeld het aanwenden van oppervlaktewater voor het aandrijven van chillers, cryogene CO2-koeling voor vrachtwagens, indirecte koelsystemen o.b.v. alternatieve koudemiddelen…
  2. Transport: batterij-elektrische autobussen, ombouw dieselvrachtwagen naar waterstof met dual fuel, investering in vervoer via spoor- of waterweg als vervanging voor wegvervoer…
  3. Verlichting: actief en intelligent daglichtsysteem of daglichtbuis met hoogreflecterend oppervlak.
  4. Verwarming: aansluiting op warmtenet, aanwenden van geothermie, recuperatie van restenergie…
  5. Water: waterzuivering van afvalwater, hergebruik van afvalwater d.m.v. elektrocoagulatie…

Warmtepompen binnen de ecologiepremie+

In de Vlaamse ecologiepremie+ voor bedrijven is er dus bijzondere aandacht voor het gebruik van warmtepompen. Het gaat om volgende toepassingen:

  • Warmtepomp met als warmtebronsysteem de bodem (max. vermogen installatie 1 MW)
  • Warmtepomp met als warmtebronsysteem restenergie van de industrie (max. vermogen installatie 5 MW)

Deze bedrijfssubsidie aanvragen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten en informatie nodig:

  • Offerte van de technologie met de indeling en bedragen zoals op de technologielijst staat
  • Nummers van de corresponderende technologieën
  • Jaarlijks totaal primair energieverbruik (o.b.v. dit rekenblad)

Daarna kan je een aanvraag indienen via vlaio.be.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal