geotherma logo

Wijziging energiedecreet promoot warmtepompen bij grote verkavelingen en appartementsgebouwen

verkaveling warmtepompen

De Vlaamse regering heeft de ambitie om verder in te zetten op groene warmte. Daarom keurde het op 30 oktober 2020 een wijziging van het energiedecreet goed. Deze aanpassing promoot de installatie van warmtepompen bij grote verkavelingen en appartementsgebouwen.

Wat verandert er?

Volgens de aanpassingen van het energiedecreet mogen vanaf 1 januari 2021 grote verkavelingen en appartementsgebouwen enkel nog voorzien in een aansluiting op het aardgasdistributienet in geval van collectieve verwarming via WKK of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming.

Indien men kiest voor een aardgasaansluiting, moet minstens 85% van de energiebehoefte voor de verwarming geleverd worden door een van deze drie opties:

  • Een warmtepomp
  • Een aansluiting op een warmtenet waar min. 45% van de warmte uit hernieuwbare bronnen komt
  • Een biomassaketel, biomassakachel of gebouwgebonden WKK op biomassa

Op wie is deze wetgeving van toepassing?

Deze maatregel is gericht op:

  • Nieuwe verkavelingen van 1 hectare of groter
  • Nieuwe appartementsgebouwen met minstens 20 wooneenheden (vanaf 2022 wordt dit verstrengd naar 15)

Voor bestaande gebouwen of nieuwe verkavelingen/appartementen die kleiner zijn, verandert er dus niets.

Wat als men geen aardgasaansluiting neemt?

Bij grote verkavelingen of appartementsgebouwen zonder aansluiting op het aardgasdistributienet is men vrij om te kiezen hoe men hernieuwbare energie inzet. Dat kan een geothermische warmtepomp zijn, maar evengoed een zonneboiler (uiteraard rekening houdend met de EPB-eisen).

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal