geotherma logo

Is een warmtepomp verplicht bij nieuwbouw?

warmtepomp nieuwbouw

Update 15/11/2021: het nieuw Vlaams klimaatakkoord maakt hybride warmtepompen bij een nieuwbouw verplicht vanaf 2023. Meer info >

Update 14/07/2022: de Vlaamse regering heeft beslist dat het vanaf 2025 verboden is om nieuwe residentiële en niet-residentiële gebouwen aan te sluiten op het aardgasdistributienet, waardoor een warmtepomp een van de weinige verwarmingsmethoden is. Meer info >

Origineel artikel:

Nee, je wordt niet verplicht door de federale of Vlaamse overheid om een warmtepomp te installeren in een nieuwbouw. Maar ze helpt wel om je EPB-verplichtingen na te komen.

Minimumaandeel hernieuwbare energie

Alle nieuwbouw woningen in Vlaanderen krijgen een EPB-rapport. Ze moeten aan bepaalde eisen voldoen op het vlak van isolatie, ventilatie en risico op oververhitting.

De EPB-eisen leggen ook een minimumaandeel hernieuwbare energie op. Dit wil zeggen dat een percentage van het totale energieverbruik van de nieuwbouw woning uit hernieuwbare bronnen moet komen.  Dat kan bijvoorbeeld met een:

  • Warmtepomp
  • Warmtepompboiler
  • Zonneboiler
  • PV-installatie (zonnepanelen)

Let wel op; elk van deze installaties moet aan de geldende voorwaarden voldoen. Anders tellen ze niet meer voor het EPB-rapport.

Waarom een warmtepomp (bijna) verplicht is bij nieuwbouw

Voor bouwaanvragen in 2021 en 2022 geldt een maximaal E-peil van 30. Dat is vrij streng. Deze score behalen vraagt dus de nodige maatregelen.

Belangrijk om te weten is dat niet elke maatregel evenveel effect heeft. Je dak volleggen met zonnepanelen zorgt voor een grotere daling van het E-peil dan wanneer je een kleine zonneboiler installeert.

Net om die reden ben je bijna verplicht om bij nieuwbouw een warmtepomp te installeren. Het is de meest efficiënte manier om je E-peil te verbeteren:

  • Geothermische warmtepomp: -20 punten
  • Zonnepanelen: -14 punten
  • Lucht-water warmtepomp: -10 punten
  • Zonneboiler: -6 punten

Wil je ook nog eens gebruik maken van de korting op je onroerende voorheffing (-50% bij max. E20, -100% bij max. E10), dan ben je helemaal verplicht om een geothermische warmtepomp te installeren in je nieuwbouw. Anders is de EPB-score onmogelijk te bereiken.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal