geotherma logo

Vanaf 2025 geen aardgasaansluitingen meer voor nieuwbouw

verbod op aardgas aansluiting in nieuwbouw

Het Vlaams Parlement wil al langer het gebruik van aardgas verminderen om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. Daarom is er vanaf 2026 een verbod op aardgasaansluitingen in nieuwbouw.

Vervroegd verbod

Het WPP pleitte om deze datum te vervroegen naar 2023.

Daar had het Vlaams Parlement (deels) oren naar. Er werd finaal goedgekeurd dat het vanaf 2025 verboden is om residentiële en niet-residentiële gebouwen aan te sluiten op het aardgasdistributienet. Vanaf dan moet je dus gasloos bouwen. Dat is één jaar vroeger dan gepland.

Geen tussenstap voor hybride toestellen

Verder is er geen tussenstap voor hybride warmtepompen (combinatie gasketel en warmtepomp). Volgens het WPP zijn nieuwbouwwoningen per definitie klaar om fossielvrij te verwarmen door de strenge isolatienormen.

Verplicht lage temperatuurafgiftesysteem

Zoals je weet, haalt een warmtepomp haar hoogste rendement in combinatie met een lage temperatuurafgiftesysteem, zoals vloerverwarming.

Daarom keurde de Vlaamse Regering volgende wetgeving goed:

De ontwerpvertrektemperatuur θsupply,design van warmteafgiftesystemen met water als warmtetransporterend fluïdum in nieuw op te richten residentiële en niet-residentiële gebouwen waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023, bedraagt maximaal 45°C.

Kort samengevat: voor bouwaanvragen vanaf 2023 mag je verwarmingssysteem (vloer/wandverwarming of radiatoren) een maximale vertrektemperatuur van 45°C hebben. Het gaat dus om lage temperatuurverwarming (LTV).

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal