geotherma logo

Hoe diep is een geothermische boring?

putboringen geothermie

Een geothermische warmtepomp onttrekt aardwarmte via een leiding die diep in de bodem wordt geplaatst. Maar hoe diep gaat deze de grond in? En zijn er bepaalde beperkingen? Lees snel verder en ontdek de antwoorden.

Belangrijk: onderstaande informatie gaat over geothermische boringen met verticale captatie. Bij een horizontaal systeem met geolussen worden de leidingen in sleuven van slechts 1,2 meter diepte geplaatst.

Maximum 150 meter diep

Afhankelijk van de locatie mag er in Vlaanderen geboord worden tot een maximale diepte van 150 meter zonder milieuvergunning. Voor diepere grondboringen is er dus een vergunning nodig.

Wij boren meestal tot maximaal 100 meter. Deze boorpunten worden dan voorzien van dubbele lussen. 

Beperkingen op de boordiepte

Wist je trouwens dat op bepaalde locaties, bijvoorbeeld in de nabijheid van een waterwinningsgebied, het soms niet toegalaten is om te boren? In andere situaties legt de Vlaamse overheid een vergunningsplicht op, ook al is de boordiepte kleiner dan 150 meter. Om problemen te vermijden is het dus noodzakelijk om de vereisten op voorhand te controleren.

Laat onze specialisten de boordiepte bepalen

GeoTherma is al sinds 2007 gespecialiseerd in de installatie van geothermische warmtepompen. Ook de boringen nemen we voor onze rekening. Als voorbereiding op de werken controleren onze experts een aantal zaken, zoals:

  • Of er effectief geboord mag worden (of een vergunning nodig is)
  • Hoeveel boorpunten er nodig zijn
  • Hoe diep de boringen moeten zijn

Heb je nog vragen? Contacteer ons voor meer info.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal