geotherma logo

Wijziging premievoorwaarden warmtepompen vanaf 1 juli 2022

aanpassing warmtepomp premie btw

Sinds begin juli 2022 zijn er enkele belangrijke wijzigingen in de premievoorwaarden voor warmtepompen. Wij zetten ze voor jou op een rijtje.

Tijdelijk geen premie-aanvragen tot 30 september

Door de omschakeling van het huidige Fluvius-platform naar het nieuwe Mijn Verbouwpremie systeem is het tussen 1 juli en 30 september niet mogelijk om nieuwe premie-aanvragen in te dienen.

Bijkomende voorwaarden vanaf 1 juli

Daarnaast werden enkele voorwaarden gewijzigd of toegevoegd. Hieronder vind je een overzicht. Let op: dit ministerieel besluit werd nog niet gepubliceerd.

  • Bij een lucht-water warmtepomp moet dit het enige cv-toestel zijn in het gebouw
  • Indien je actief koelt met een warmtepomp is een premie enkel mogelijk indien:
    • De warmtepomp de enige centrale verwarming is
    • Er een PV-installatie (zonnepanelen) aanwezig is
    • De eindfactuur van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later
  • De nieuwe definitie van een hybride lucht-water warmtepomp is: “combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel, aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste rendement selecteert.”
  • Hybride lucht-water warmtepompen moeten een minimaal seizoensgebonden energie-efficiëntie (Ns) van 110% hebben. Een eventueel zonthermisch systeem voor sanitair warm water telt niet mee.

Verduidelijking verlaagd btw-tarief warmtepompen

Zoals je weet is er sinds 1 april 2022 een btw-verlaging van 21% naar 6% op de installatie van warmtepompen. Die geldt niet meer voor hybride warmtepompen in woningen jonger dan 10 jaar.

Het gaat dus om warmtepompen die samen met een tweede verwarmingstoestel (op een andere energiebron dan elektriciteit) zijn aangesloten op hetzelfde hydronische warmtedistributiesysteem, en zowel afzonderlijk als gelijktijdig kunnen functioneren.

De Vlaamse overheid gaat ervan uit dat woningen jonger dan 10 jaar klaar zijn voor volledig elektrische warmtepompen (dus geen hybride systeem) op basis van de EPB-eisen.

Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft de 6% btw op hybride warmtepompen wel van kracht.

Meer weten?

Na het lezen van dit artikel nog vragen?
Onze specialisten zorgen graag voor het antwoord.

Selecteer je taal